Nederlands    Deutsch    English    Français    Italiano

Nieuwe module op de Pro Part Academy! ENVIRO MANAGEMENT Checkbook

Waarom zouden onze klanten het Enviro management checkbook door ons laten bijhouden?

  • Als ondersteuning bij milieucontroles.
  • Om een bijdrage te leveren aan een schoner milieu.
  • Besparingen in geld te realiseren voor hun bedrijf, daar ledigingen uitgesteld kunnen worden.
  • Om advies te krijgen bij het gebruik van reinigers, dosering etc.

Het verbindingsstuk tussen het rioolstelsel en een bedrijf, dat afvalwater loost, is vaak een olieafscheider. Aan een goed functioneren wordt een grote waarde gehecht. Dit is internationaal vastgelegd in een aantal regels en normen. DIN EN 858-1, DIN EN 858-2,en de Duitse industrienorm DIN 1999-100.
Als afvalwater wordt geleid door een olie-afscheider dan geldt niet de norm van 20 milligram olie per liter, maar van 200 milligram per liter. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat een olie-afscheider en slibvangput adequaat functioneert, zodat de concentratie olie onder de waarde van 200 milligram per liter blijft. Dit betekent dat een olie-afscheider en slibvangput voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 858-1 en 2.

Voor bestaande slibvangputten en olieafscheiders is overgangsrecht geregeld:

  • Een voor 1 januari 2008 geplaatste slibvangput en een olieafscheider moeten voldoen aan en worden gebruikt conform NEN 7089;
  • Een voor 1 maart 1997 geplaatste slibvangput en een olieafscheider moeten op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.

Veel schades aan het milieu waren in het verleden niet duidelijk toe te wijzen aan een bepaalde veroorzaker, zeker niet in dichtbevolkte gebieden met veel industrie. In deze gebieden komen vaak een hoop mogelijke veroorzakers in aanmerking. Zeker als er een sterke kortstondige vervuiling ontstaat in een gebied met veel bedrijven, is het opsporen van de veroorzaker een moeilijk karwei. Voor de handhavers van de milieuwet was het dus noodzakelijk om makkelijker aan bewijs te komen. Tegenwoordig is het zo, dat indien de handhaver aan de hand van aanwijzingen kan aantonen dat de afscheider in principe geschikt of verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de vervuiling, dit ook daadwerkelijk het geval is. Vanaf dit punt geldt er dan een omgekeerde bewijslast en moet de eigenaar van de afscheider kunnen aantonen aan de hand van feiten, dat hij niet de schuldige is. In deze bewijslast kan het Propart Checkbook een belangrijke tool zijn indien er discussies ontstaan met het bevoegd gezag.