Nederlands    Deutsch    English    Français    Italiano

Duurzaam Repareren

Naast het al eerder behaalde KOMO certificaat, is Pro Part sinds21-09-2017 ook gecertificeerd door “Stichting Duurzaam Repareren.”
Een mooie toevoeging op het duurzaam ondernemen binnen ons bedrijf.
Maar 'klaar' zijn we nog niet. We blijven kritisch naar onze producten en processen kijken en passen milieuvriendelijke oplossingen toe waar mogelijk.
Een goed voorbeeld hiervan is ons ruitverlijmingssysteem met TUV keurmerk dat gebaseerd is op MS Polymeer technologie.
MS polymeer biedt niet alleen meer gebruiksgemak dan de op Polyurethaan gebaseerde systemen, maar is ook absoluut vrij van stoffen die volgens de meest recente CLP wetgeving voorzien moeten worden met het volgende symbool: Daar er toch nog zeer veel bedrijven werken met producten voorzien van ondertaand symbool vinden wij dit toch echt een zeer belangrijk aandachtpunt waarbij de man in de werkplaats vaak niet bij stilstaat

 

120px-GHS-pictogram-silhouette.svg
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Een stof met dit pictogram heeft één of meerdere ernstige gevolgen voor de gezondheid:  

  • Is kankerverwekkend
  • Beïnvloedt vruchtbaarheid en het ongeboren kind
  • Veroorzaakt verandering in erfelijk materiaal
  • Is een inhalatie-allergeen en kan bij inademing allergie, astma of ademhalingsproblemen veroorzaken
  • Is giftig voor bepaalde organen
  • Inhaleringsgevaar, kan dodelijk of schadelijk zijn bij inademen of inslikken


Ons streven en motto is dan ook om de man in de werkplaats hier meer en meer van bewust te maken en op alternatieven te wijzen!!
Want duurzaam is best leuk, maar alleen dan als je van de resultaten  in de toekomst ook zelf nog kunt genieten toch?

Stichting Duurzaam Repareren
“Stichting Duurzaam Repareren” is een onafhankelijke en gespecialiseerde instantie.
Pro PArt zal periodiek getoetst worden op correct gebruik van haar bevoegdheden en ook op
het adviseren van haar klanten over het gebruik van de duurzame producten.